อนุทิน 140436 - นางสาววิมลรัตน์ บรรจงช่วย

ยูเนสโกห่วงเด็กไทยวัยประถมหลุดนอกระบบเกือบ 6 แสน

ยูเนสโกเปิดนวัตกรรมการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาเด็กนอกระบบ พบสถานการณ์เด็กประถมหลุดออกจากโรงเรียนสูงถึง 67 ล้านคน ขณะที่ไทยติดอันดับ 2 ของอาเซียน ชี้ความแข็งตัวนโยบาย-ระบบราชการซับซ้อน จุดอ่อนของการแก้ปัญหาระบบการศึกษา

นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์การยูเนสโก เปิดเผยผลการศึกษา"นวัตกรรมการจัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษาเด็กและเยาวชนนอกระบบ"ว่า การจัดการศึกษาให้เด็กเยาวชนอย่างเท่าเทียมกันยังเป็นปัญหาในระดับนานาชาติรวมทั้งประเทศไทย ยังมีเด็กวัยประถมศึกษาที่ยังอยู่นอกระบบการศึกษาทั่วโลกถึง 67 ล้านคน โดยถือเป็นอันดับ 5 ในทวีปเอเชีย และอันดับ 2 ของอาเซียน ซึ่งอันดับ 1 คือ อินเดีย ตามด้วยปากีสถาน บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ และไทย อีกทั้ง นายอิชิโร กล่าวว่า สถานการณ์เด็กเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาในประเทศไทยมีความรุนแรงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน

ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก กล่าวว่า สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาประสบความสำเร็จได้คือ ความเชื่อมโยง เช่น ในชุมชนหนึ่งหากโรงเรียนสามารถประสานความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภาครัฐยังคงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการศึกษา และเป็นผู้สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดการศึกษาจะทำให้ระบบการศึกษาสำเร็จ และวิเคราะห์วิจัยปัญหาในระบบการศึกษาได้อย่างอิสระเป็นกลาง จึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับระบบการศึกษาที่ต้องมีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ เพื่อปฏิรูประบบการศึกษาได้อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงอยากให้ทุกระบบการศึกษาทั่วโลกมีหน่วยงานในลักษณะนี้

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. / 10/3/2558

นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์การยูเนสโก

เขียน 01 Apr 2015 @ 17:26 () แก้ไข 01 Apr 2015 @ 18:15, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สถานการณ์เด็กเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาในประเทศไทยมีความรุนแรงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/journals

ศธ. น่าจะแยกกลุ่มให้ชัดเจนว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กไทยกี่คน เด็กที่มากับแรงงานต่างชาติทั้งผิดและถูกกฏหมายมากน้อยเพียงใด แล้วหาวิธิลดปัญหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเด็ก เน้นลดจำนวนเด็กไทยที่หลุดระบบซึ่งปัญหาเกี่ยวเนื่องมาจากความยากจนของครอบครัวนั่นเอง

เขียนเมื่อ 

ความอ่อนแอของระบบราชการไทยครับไม่จริงจังจริงใจที่จะทำระบบอุปถัมภ์ยังมีอยู่