อนุทิน 140386 - อรวดี ศรีชาย

เปิดสถานการณ์เด็กปฐมวัยพบปรากฎการณ์เร่งเรียนตั้งเเต่วัยอนุบาล


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่อาคารไอบีเอ็ม สำนักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับเครือข่ายคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์และครูปฐมวัย จัดงานเเถลงข่าว "ปฐมวัย : ลงทุนอย่างไรให้คุ้มค่า" โดย ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากผลการวิจัยและติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทยพบว่า เด็กปฐมวัยกำลังถูกเร่งรัดให้มีพัฒนาการที่เกินวัยอย่างไม่สมดุลซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา สสค. กล่าวว่า ยังมีเด็กปฐมวัยอีก 12% ที่ขาดโอกาสในการเตรียมความพร้อม สถานการณืดังกล่าวจะสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมเเก่ประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก

ดร.นฤมล เนียมหอม ครูปฐมวัย ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนสังกัด สพป.กทม. กล่าวว่า โรงเรียนต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนตามหลักกรจัดการศึกษาปฐมวัย ไม่จัดตามใจผู้ปกครองที่ต้องการให้สอนอ่านเขียนเรียนเลขในวัยอนุบาล การทำงานเช่นนี้ต้องอาศัยการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองค่อนข้างมาก เพื่อให้เกิดความยอมรับในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยเด็ก

ที่มา...ผู้ดูเเลระบบสสค.(2558).เปิดสถานการณ์เด็กปฐมวัยพบปรากฎการณ์เร่งเรียนตั้งเเต่วัยอนุบาล. เข้าถึงได้จาก : www.qlf.or.th/Home/Contents/1009.(วันที่สืบค้น 29 มีนาคม 2558).

เขียน 29 Mar 2015 @ 11:39 () แก้ไข 02 Apr 2015 @ 15:54, ()


ความเห็น (0)