อนุทิน 140335 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษาตลอดชีวิต (๑)

พระราชดำรัส

"...การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถและมีความปรารถนาที่จะเรียน ศึกษาวิทยาการ วิชาการก้าวหน้ากว้างขวางได้ เพราะว่าคนไทยก็มีความเฉลียวฉลาด ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ความสามารถของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมื่อมีโอกาส ก็ไปเรียนในชั้นสูง จะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยประเทศไม่แพ้คนอื่น อาจจะดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ ฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียน..."

♣ ตั้งใจค้นข้อมูล เพื่อเข้าปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ มสธ. พรุ่งนี้ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘

♣ เปิดภาคการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ หนังสือ สื่อการเรียนรู้ (อย่างหนา) ๖ เล่ม พร้อม

♣ งานภาคปฏิบัติ (เกษตร)ล้นมือ วันนี้ วันที่๕ ของการตั้งกองปุ๋ยหมักชั้นที่ ๑๘ (ยังอีกหลายชั้นเลย สู้ สู้ สู้ สาธุ )

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เขียน 27 Mar 2015 @ 22:34 ()


ความเห็น (0)