อนุทิน 139857 - ต้นโมกข์

3. ผีบรรพชน เป็นผีใหญ่สุดของตระกูลไทย-ลาว เพศหญิง สิงสถิตอยู่ฟ้ากับดิน มักเรียกอย่างคุ้นเคยสั้นๆว่า ผีฟ้า บางคนเรียกว่า ผีฟ้าพญาแถน ซึ่งหมายถึงฟ้าดิน ผีฟ้า เป็นผีใหญ่สุดอยู่ฟ้าดิน หรือผู้เป็นใหญ่ของฟ้าดิน ตรงกับคำว่า เจ้าฟ้า ดังนั้นคำว่าผี กับเจ้า เป็นสิ่งเดียวกัน นอกจากนี้บางแห่งยังถือว่า ผีฟ้า ใช้แทนคำว่า พระราชา, กษัตริย์ ก็ได้ เช่น เมื่อกล่าวถึงกษัตริย์กรุงศรียโสธร หรือนครธม ในศิลาจารึกวัดศรีชุม รัฐสุโขทัย จึงจารึกว่า "ผีฟ้าเจ้าเมืองศรีโสธรปุระ เป็นต้น

เขียน 24 Feb 2015 @ 21:24 ()


ความเห็น (0)