อนุทิน 139149 - คนท่าชนะ (Thachana Man)

  ติดต่อ

ขอชาวพุทธชาวคริสต์อิสลาม
จงพบความปรีดิ์เปรมเกษมศานต์
สิ่งดีๆมีเพิ่มตลอดกาล
ทั้งเงินงานมิตรดีๆมีอนันต์
ศาสดาทั้งสามโปรดตามช่วย...
โปรดอำนวยสมหวังดั่งปรารถนา
ทั้งความคิดจิตใจและกายา
พร้อมมรรคาสู่ชีวีดีสุดเอย
วีระ สินสมุทร ๑ ม.ค.๕๘

  เขียน:  

ความเห็น (0)