อนุทิน 139145 - คนท่าชนะ (Thachana Man)

ขอชาวพุทธ ชาวคริสต์ อิสลาม
จงหมดความทุกข์โศกโรคภัยหาย
สิ่งเลวร้ายใกล้กันพลันมลาย
ทั้งหญิงชายห่างไกลจากภัยพาล
สิ่งเลวร้ายไม่ดีปีห้าเจ็ด
ถึงสามเอ็ดธันวาพากันหาย
จากชีวิตจิตใจไกลเรือนกาย
เพื่อจะได้ดวงดีปีใหม่เทอญ
วีระ สินสมุทร ๓๑ ธ.ค.๕๗

เขียน 31 Dec 2014 @ 17:10 ()


ความเห็น (0)