อนุทิน 13912 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เขียนบันทึกรายงานโครงการ Digital KM อย่างไม่เป็นทางการ ตอบเมลเรื่องเว็บ มอ. เดี๋ยวแก้ปัญหาเครื่องแม่ข่าย (iptables) แล้วก็ถึงเวลานอน

เขียน 01 Jul 2008 @ 23:25 ()


ความเห็น (0)