อนุทิน 138781 - ประธาน

  ติดต่อ

เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ขอถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน