อนุทิน 138739 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุทิน๑๕๙-๔)

  • มาคุมสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ตอน 12.00-14.00 น. ห้อง 4201 คุมสอบคู่กับอ.วิจิตร อุดอ้าย
  • มีเครื่องคอมฯ ว่าง เลยมาเขียนอนุทิน
  • คุมสอบ วิชา General Education ได้ค่าคุมสอบ 300 บาท ต่อกรรมการ 1 คน ห้องหนึ่งใช้กรรมการ 2 คน จ่าย 600 บาท ห้องหนึ่งคุมนิสิต 70 คน วันนี้มาครบไม่มีขาดสอบ
  • ข้อสอบมี 85 ข้อ ใช้กระดาษคอมพิวเตอร์ ผ่านไป 1 ชั่วโมง ยังไม่มีใครทำเสร็จเลย...ถ้าสอนห้อง 50 คน ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง
  • ขณะนั้นเวลาบ่ายโมง นิสิตก็เริ่มส่งกระดาษคำตอบและออกจากห้อง บ่ายโมงครึ่งเหลือผู้สอบแค่ 12 คน (ปกติจะออกจากห้องหมดแล้ว)
  • บ่ายโมง ๔๔ นาที ทุกคนออกจากห้องหมด ปิดไฟให้ แต่ไม่ปิดแอร์ และเปิดคอมฯ ทิ้งไว้ น่าจะมีคนมาสอบต่อ ตอน ๑๔.๓๐ น.
  • เอาข้อสอบไปส่ง พวกกรรมการกลาง ได้ค่าตอบแทนเหมาจ่ายวันละ ๕๐๐ บาท ส่วนบีแมน ทำงาน ๒ ชั่วโมง ได้ ๓๐๐ บาท ถ้าคิดเป็นตัวเงินแล้วกรรมการกลางได้ค่าตอบแทนมากกว่า แต่ถ้าคิดเป็นเวลาแล้ว บีแมนได้ค่าตอบแทนมากกว่า แม้ว่าตัวเงินจะน้อย แต่ถ้าบริหารเวลาดีๆ ก็ได้มากได้เช่นกัน
เขียน 30 Nov 2014 @ 13:05 () แก้ไข 01 Dec 2014 @ 09:00, ()


ความเห็น (0)