อนุทิน 138715 - ดารนี ชัยอิทธิพร

  ติดต่อ

10 พ.ย.57 ข้อคิดปิดท้ายวันนี้ "แง่คิดจากธรรมชาติ" ที่น้ำตกศรีดิษฐ สอดคล้องกับหลักการบริหารขั้นพื้นฐาน ... อยากรู้ว่าผู้บริหารคนนั้น 'แค่ไหน' 'เป็นอย่างไร' ให้ดู 'บุคคลรอบตัวเขา'

  เขียน:  

ความเห็น (0)