อนุทิน 138657 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

- ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับ การพิจารณาเรื่องเงิน กศ.ปป.

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

- ตรวจห้องสอบการสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ของ มรภ.พิบูลสงคราม

- ตรวจข้อสอบในการสอบบรรจุ ฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)