อนุทิน 138488 - บุรชัย

บุรชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา ผมเริ่มเขียน blog เฉพาะทางให้เว็บที่ทำงานใหม่
เนื้อหาที่นั่นมีขอบเขตที่แน่นอน คือข่าวและความรู้ในเรื่อง สาธารณสุข โรคระบาด โรคติดเชื้อ การระบาดของโรค (ทั้งในคน และ สัตว์), และ มโนทัศน์เกี่ยวกับ สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health), โดยเน้นการให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับสาธารณชน รวมถึงครูบาอาจารย์ โดยผู้สนใจตามอ่านได้ครับ ที่ thohun.org

ในอนาคต ผมตั้งใจว่าจะเขียนบทความที่เป็นเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มอีก ซึ่งคุณครูในโรงเรียนบางท่านอาจจะนำเนื้อหาไปใช้ประกอบการสอนนักเรียนได้ด้วย

เขียน 14 Nov 2014 @ 12:30 () แก้ไข 14 Nov 2014 @ 12:30, ()


ความเห็น (0)