อนุทิน 138346 - บุษยมาศ

"เวลา"

...

เวลา...ไม่เคยย้อนกลับ

"ชีวิต" คนเราก็เช่นกัน

เกิด...ตั้งอยู่...สุดท้ายก็ดับไป

เขียน 02 Nov 2014 @ 10:23 ()


ความเห็น (0)