อนุทิน 138344 - บุษยมาศ

"สังคมปัจจุบัน"

...

สังคมเราทุกวันนี้

ต้องระมัดระวังให้มากขึ้น...มีสติให้มากขึ้น

เพราะมันอยู่ยากขึ้นทุกวัน

แต่จงอย่าสูญเสีย...ความเชื่อมั่น

และความศรัทธา...ในการทำ "ความดี"

เขียน 02 Nov 2014 @ 10:13 () แก้ไข 02 Nov 2014 @ 10:23, ()


ความเห็น (0)