อนุทิน #138344

"สังคมปัจจุบัน"

...

สังคมเราทุกวันนี้

ต้องระมัดระวังให้มากขึ้น...มีสติให้มากขึ้น

เพราะมันอยู่ยากขึ้นทุกวัน

แต่จงอย่าสูญเสีย...ความเชื่อมั่น

และความศรัทธา...ในการทำ "ความดี"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)