อนุทิน 138310 - ถาวร

  ติดต่อ

เก็บความสุข วัยเด็กไว้ ในขวดโหล

โลกใบเล็ก ความสุขโต ใจว่างว่าง

ความสุขเอย เก็บง่าย ตามรายทาง

ทุกสิ่งอย่าง ล้วนเพิ่ม เติมสุขใจ

  เขียน:  

ความเห็น (2)

เก็บความสุขตามรายทาง…..ไว้…

ความสุขเล็ก ๆ แต่ ….ยิ่งใหญ่ด้วยความสวยงาม บริสุทธิ์