อนุทิน 138121 - บุษยมาศ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๘ แฟ้ม (หนักเป็นประวัติศาสตร์) โดยเฉพาะเรื่องการทำสัญญาจ้างบุคลากรของมหาวิทยาลัย

         - เช็คเงินเดือนการเลื่อนขั้นของข้าราชการ...ทำให้เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่จะใช้คอมพิวเตอร์ก็ตาม

ก็ยังเห็นถึงข้อผิดพลาดของจำนวนในการรวมคำนวณ ฉันไม่เคยเชื่อคอมพิวเตอร์เลย เพราะใน Excell การใส่สูตรคำนวณ ทำให้เห็นถึงเศษสตางค์ต่างกัน .๐๒ บาท...ก็ไม่เกินความพยายามของฉัน แม้จะใช้เครื่องคิดเลขช่วยทานสอบความถูกต้อง สุดท้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังแพ้เครื่องคิดเลข ฉันหาได้ ต่างจากความเป็นจริงไป .๐๒ บาท ทำให้น้องเจ้าหน้าที่ต้องไปไล่หาว่าต่างกันตรงไหน...คริ ๆ ๆ...แบบนี้ฉันโดนมาก่อนแล้ว และก็ไม่เคยไว้ใจเครื่องคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่น้อย สะดวกจริง...แต่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้...

(บ่าย) - เซ็นผ่านงาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานบุคคล ฯลฯ

เขียน 15 Oct 2014 @ 16:14 ()


ความเห็น (0)