อนุทิน 137994


kritchaon saisema
เขียนเมื่อ

อนุทิน รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

โดย นางสาวกฤชอร สายเสมา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง Knowledge Management วันที่ 28 กันยายน 2557

1.การเตรียมตัวล่วงหน้า

คาดหวังว่าจะได้รับความรู้ในกระบวนการจัดการความรู้ว่ารูปแบบอย่างไร มีกี่ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนมีวิธีการรูปแบบใด

2. ได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

การจัดการความรู้KM คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาทำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้ และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน

2.1 การบ่งชี้ความรู้ ว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายคืออะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร อยู่ในรูปแบบใดบ้าง

2.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ และรักษาความรู้เก่า

2.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต

2.4 การประมวลความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์เพื่อเป็นรูปธรรมมากขึ้น

2.5 การเข้าถึงความรู้ คือการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย เช่น (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

2.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยใช้กิจกรรมนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ฯลฯ

2.7 การเรียนรู้ คือทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ เพื่อเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และมีการหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

3. จะนำไปประยุกต์ใช้

  • จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองและสร้างสังคมเรียนรู้ในระดับกลุ่มของครูผู้สอนหมวดวิชาเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของรูปแบบวิธีการสอนของแต่ละบุคคล และจะนำขั้นตอน KM เข้ามาพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนให้เกิดการแลกเปลี่ยนภายในห้องเรียนเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท