อนุทิน 137977 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"หลักสูตร"

...

การสอนหนังสือ...ในเรื่องบางเรื่องเราควรสอดแทรกเรื่องจริงของชีวิตใส่เข้าไปให้เด็กหรือนักศึกษา

ได้เรียนรู้ไปด้วย...เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น "เรียนแล้วหลงลืม" โดยเฉพาะความเป็นรากเหง้าของ

ตัวเราเอง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)