อนุทิน 137977 - บุษยมาศ

"หลักสูตร"

...

การสอนหนังสือ...ในเรื่องบางเรื่องเราควรสอดแทรกเรื่องจริงของชีวิตใส่เข้าไปให้เด็กหรือนักศึกษา

ได้เรียนรู้ไปด้วย...เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น "เรียนแล้วหลงลืม" โดยเฉพาะความเป็นรากเหง้าของ

ตัวเราเอง...

เขียน 05 Oct 2014 @ 14:48 ()


ความเห็น (0)