อนุทิน 137949 - itsaraphorn Yoosen

ขอแนะนำเว็บไซต์ เกี่ยวกับการหาสื่อการเรียนรู้ เพื่อตกแต่งในห้องเรียน คือ http://www.sparklebox.co.uk/literacy/ ในเว็บไซต์นี้จะมีสื่อที่นำมาใช้ในการตกแต่งห้องเรียนมากมาย เช่น กฏต่างๆของห้องเรียน วันในหนึ่งสัปดาห์ เดือน  ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนควรจะรู้ ความรู้พื้นฐานด้าน ICT  พยัญชนะในภาษาอังกฤษ ฯลฯ เป็นต้น  หวังว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะคะ

เขียน 04 Oct 2014 @ 15:48 () แก้ไข 04 Oct 2014 @ 15:53, ()


ความเห็น (2)

..เป็นสมาชิกใหม่ได้ไม่ถึงสัปดาห์ แต่ก็สามารถสร้างความประทับใจให้ความรู้แก่ครูบ้านนอกอย่างผม ได้ไม่น้อยเลย ขอบคุณจริงๆครับ

เขียนเมื่อ 

^^ ขอบคุณค่ะ