อนุทิน 137788 - prayat duangmala

  ติดต่อ

เมื่อวานวันที่ ๑  ตุลาคม ๕๗  แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๔ ที่เขต ๓ มหาสารคาม ผ่านจากศูนย์ ๑ กิจกรรม การทำอาหารแปรรูป จากหน่อไม้ เข้าชิงเหรียญทองจาก๒๖ ศูนย์ ผลได้ เหรียญทอง ๙๓ คะแนน ที่ ๒ กรรมการรอบนี้ยอมรับยุติธรรม..

ภาพนี้ที่๒  ภาพนี้ที่๑

  เขียน:  

ความเห็น (0)