อนุทิน 137615 - บุษยมาศ

๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

         - ตอบและแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

(บ่าย) - ประชุม ก.บ.ม. (เริ่มรู้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก กล้าชี้แจง กล้าพูดด้วยเหตุด้วยผล จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อที่ประชุมใหญ่ เหตุเพราะแต่ละคนจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าหลักการที่กำหนด) เห็นชัดจากที่ผู้บริหารแก้ต่างให้ด้วย ไม่ใช่ว่าเอาใจกองบริหารงานบุคคล แต่ท่านเข้าใจว่าเราทำงานด้วยหลักการมากกว่าผลประโยชน์อื่นแอบแฝง...

เขียน 25 Sep 2014 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)