อนุทิน 137543 - บุษยมาศ

ปรัชญาชีวิต...

"การฝึกจิต...การนำมาปฏิบัติ"

...

หากเราลองฝึกจิตของเราดู

ปฏิบัติตามหลักธรรมะ คำสั่งสอน

โดยนำมาใช้กับความเป็นจริงของชีวิต

สุดท้ายสิ่งที่ค้นพบ นั่นคือ สภาพจิตใจ

เข้มแข็ง ไม่ว่อกแว่ก...มีสติระลึกรู้

สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองและ

ผู้อื่นได้...สามารถแนะนำให้ผู้อื่นทำตามได้

เรียกว่า "จิต" เกิดความเข้มแข็ง

นิ่ง สงบ...

เขียน 20 Sep 2014 @ 13:44 ()


ความเห็น (0)