อนุทิน #137531

ปรัชญาชีวิต..."คิดบวก"

...

"ไม่ใช่การหลอกตัวเองว่า...ไม่มีปัญหา

แต่สอนให้เรา "มีสุข" ได้

ภายใต้บัญหาที่มีอยู่"

...

ชีวิตของเรา คือ เงาของความคิด...

เขียน:

ความเห็น (1)