อนุทิน #137529

ปรัชญาชีวิต..."มองโลกในแง่ดี"

...

คนมองโลกในแง่ดี

ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องทุกข์ใจ

เพียงแต่เขามองความทุกข์

ด้วยความเข้าใจ...

และอยู่กับมันได้

โดยที่ความสุขในหัวใจ

"ไม่ลดลง"...

เขียน:

ความเห็น (1)

มายกมือด้วยค่ะพี่บุษฯ