อนุทิน 137464 - dejavu monmon

วันนี้รู้สึกเศร้า...และไม่อยากทำหน้าที่นี้จริงๆ เมื่อพบว่า "งานที่นักศึกษายืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าทำเอง ช่วยกันทำสองคนกับเพื่อน เป็นงานเดียวกันกับงานของนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ งานชิ้นดังกล่าวข้อความเหมือนกันตลอดชิ้นงาน ที่ต่างกันเพียงตัวเลขและสถานที่เท่านั้น" .... ความหวังว่าจะให้นักศึกษาได้รู้จักการผลิตความรู้ด้วยตนเอง ความซื่อสัตย์ในการผลิตความรู้ แต่ดูจะเปล่าดาย....มีอยู่ชิ้นหนึ่ง นักศึกษาลืมเปลี่ยนสถานที่ จึงเอาน้ำยาลบ ผมพบว่า ตรงกับงานของอีกสถานศึกษาหนึ่งเช่นกัน..../ ขอแสดงความขอบคุณนักศึกษาที่ได้ผลิตงานด้วยความสามารถของตนเอง โดยไม่ได้ไปลักขโมยความรู้จากท่านอื่น

เขียน 13 Sep 2014 @ 15:24 ()


ความเห็น (0)