อนุทิน 137412 - ดารนี ชัยอิทธิพร

  ติดต่อ

10 ก.ย.57

ขณะนี้ดิฉันอยู่ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้าน KM หากสมาชิกท่านใดอยู่ในงาน กรุณาแสดงตัวที่โต๊ะรหัส NI051 นะคะ ดิฉันนำแนวคิดการแปลง TK เป็น EK ของ gotonkow มาเป็นตัวอย่างการแลกเปลี่ยนด้วยค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)