อนุทิน 137407 - prayat duangmala

วันนี้กับโรงเรียนหลังจากไปอบรมปฏิบัติธรรม ตามการจัดชั้นประจำปี จบลงเรียบร้อยเวลา 19.30 น.

และการร่วมเดิทางกับคณะกับ ขกด้วยการเป็นพนักงานขับ..รถตู้ประจำตำแหน่ง คู่ชีพที่นำพาพี่น้องทั้งหลายเข้ารับการอบรมในชั้นต่างๆ (ไม่มีค่าจ้างไม่มีของตอบแทน แต่ทำด้วยใจครับ. เพียงขอให้ผู้ผ่านการอบรมกับเข้าสู่สังคม เป็นผู้ไม่มั่วเมากับอบายมุข เป็นคนดีของครอบครัว เป็นลูกกตัญญู นี้สิ่งที่คาดหวัง..

เขียน 09 Sep 2014 @ 20:42 ()


ความเห็น (0)