อนุทิน 137316 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เส้นทางสู่อิสรภาพ...

...บนความหวังใหม๋...

สุขภาพดีวิถีธรรม...กสิกรรมวิถีไท (๑)

.....

เริ่มต้น พิสูจน์ วันนี้ ที่ติดลบ ด้วยพื้นที่สามไร่ แรงกายหนึ่งคน

สุขภาพคนทำ(มาก่อน) ย่ำแย่ด้วยวิถีการบริโภคที่ซื้อๆๆ อาหารที่ผลิตจากสารพัดสารเคมี

สภาพดินที่ย่ำแย่ ด้วยปุ๋ยเคมีและยาฆ่าหญ่้า อย่างหนัก

ผลสรุป ติดลบ...ครบวงจร ทั้งทุนรอน สุขภาพคน สภาพดิน และผลผลิตที่แฝงฝังสั่งสมธาตุพิษ

ความหวัง แม้ยังรางเลือน ด้วยสภาพดินฟ้าอากาศ ที่มิอาจควบคุม

แต่...อย่างน้อย เหตุปัจจัย ที่สามารถควบคุมได้ หากได้เริ่มต้นใส่ใจ...อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

เส้นทางแห่งความหวัง... เริ่มเรืองรอง ที่ปลายอุโมงค์แล้ว...

(ความหวัง...แม้อาจยังสูง ยังห่างไกล คล้ายทิวตาล และปราสาทหิน บนเขาพนมรุ้งลิบๆหลังม่านธรรมชาตินั้น)

                                                  (ภาพ นาข้าวหน้าเขาพนมรุ้ง ยังบำรุงด้วยเคมี)

เขียน 04 Sep 2014 @ 08:49 () แก้ไข 04 Sep 2014 @ 09:28, ()


ความเห็น (0)