อนุทิน 137168 - บุษยมาศ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม

         - เคลียร์งานบนโต๊ะทำงาน ตาม ๕ ส.

(บ่าย) - ประชุมสอบเกี่ยวกับการไม่มาทำงานของข้าราชการฯ โดยมาเซ็นต์ชื่อแต่ไม่เข้าทำงาน...อ่ะอ้า...เล่นกับพ่อสิ!!! อ้างว่าป่วย นั่งทำงานไม่ได้...ทำไม่ได้ก็คงต้องออก...งานนี้ ขอให้คณบดีชี้แจงเหตุผล...(รู้กระทั่งรู้ว่าทำไม่ถูก แต่ก็ยังดั้นทุรัง)...

เขียน 25 Aug 2014 @ 11:37 ()


ความเห็น (0)