อนุทิน 137146 - ครูทิพวรณ พวกดี

แนะนำตัวเองค่ะอาจารย์ต๊อด  ชื่อ นางทิพวรรณ  พวกดี  สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จบการศึกษาระดับปริญาตรีจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกการประถมศึกษา  ปัจจุบันรับราชการครู โรงเรียนบ้านสวนอุดวิทยาค่ะ จังหวัดชลบุรี  สอนวิทยาศาสตร์  11 ปีแล้วค่ะ  อยากทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วย กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเปิด ค่ะ open approach  ร่วมกับการศึกษาร่วมกัน แบบ lessen  study ค่ะ จากข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลายมาก แต่กับวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยมีค่ะ เลยอยากศึกษาและทดลองใช้กับนักเรียนค่ะ

เขียน 23 Aug 2014 @ 20:03 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับครับ คุณครู ;)…

เขียนเมื่อ 

ขอต้อนรับด้วยความเต็มใจและยินดียิ่งจ้ะ