อนุทิน 137142 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - พบอธิการบดี รายงานเรื่องอัตรากำลังนักเรียนทุนบุคคลภายนอกว่าคงเหลือเท่าไร?...กรอบอัตรา พ.ม. คงเหลือเท่าไร มีคนครอง - อัตราว่าง เหลือเท่าไร...

(บ่าย) - เข้าร่วมฟังการบรรยายของกรมบัญชีกลาง อธิบายเกี่ยวกับการทำโปรแกรมจ่ายตรงเรื่องเงินเดือนของข้าราชการ + ลูกจ้างประจำ

เขียน 23 Aug 2014 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)