อนุทิน #137142

  ติดต่อ

๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - พบอธิการบดี รายงานเรื่องอัตรากำลังนักเรียนทุนบุคคลภายนอกว่าคงเหลือเท่าไร?...กรอบอัตรา พ.ม. คงเหลือเท่าไร มีคนครอง - อัตราว่าง เหลือเท่าไร...

(บ่าย) - เข้าร่วมฟังการบรรยายของกรมบัญชีกลาง อธิบายเกี่ยวกับการทำโปรแกรมจ่ายตรงเรื่องเงินเดือนของข้าราชการ + ลูกจ้างประจำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)