อนุทิน 136981 - บุษยมาศ

"เหนื่อย"

สังเกตตัวเองว่า...เวลาเราทุ่มเทกับการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งจะทราบว่า เวลาในแต่ละวันผ่านไปเร็วมาก เดี๋ยววัน เดี๋ยวเดือน...พอตกเย็นสมองล้า สิ่งที่เราต้องชาร์ตแบตเตอรี่ นั่นคือ การนอนหลับเพื่อพักผ่อนสมอง...คิดดูอีกครั้ง เอ!!! หรือว่า ตัวเรา "แก่" ร่างกายเริ่มอ่อนล้า อ่อนแอลง...ถ้าจะใช่..."แก่แล้ว"...ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้า อ่อนแรงลง...

เขียน 13 Aug 2014 @ 21:37 () แก้ไข 13 Aug 2014 @ 21:37, ()


ความเห็น (0)