อนุทิน 13695 - กวิน

กวิน

ภาพปริศนา : สำนวนอะไรเอ่ย[email protected]190529  โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ

สวัสดีครับพี่ชิว (ยินดีด้วยนะครับได้ฉายาใหม่ว่า หมอเมฆ*) เท่จังเคยฟังพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ท่านเทศน์ออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง (ช่อง 5) พิธีกรเรียนถามท่านว่า คนสมัยนี้ มักจะตั้งคำถามว่า "ทำดีได้ดี จริงหรือ?" เพราะบางคนทำดีแล้วไม่ได้ดี บางคนทำชั่วกลับได้ดี พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ท่านวิสัชชนาว่า เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิด อยากให้เข้าใจซะใหม่ว่า

ทำดีดี  ทำชั่วชั่ว (ตัดคำว่าได้ออกไป)
การทำดี   คนที่ทำก็จะดี   (แต่อาจจะยังไม่ได้รับผลดี)
การทำชั่ว คนที่ทำก็จะชั่ว (แต่อาจจะยังไม่ได้รับผลชั่ว)

ฉะนั้นคนทำความดี ความดีนั้นย่อมติดตัวผู้ทำความดี เสมือนดั่งเงาติดตามตัวผู้กระทำความดีฉะนี้ ในทรรศนะส่วนตัวของผมคิดว่า ผี ในสำนวนคนดีผีคุ้ม เป็น บุคคลาธิษฐาน (Personification) แทน ความดี นะครับ เพราะความดีเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างหน้าตา โบราณจึงเปรียบเทียบ ไว้อย่างคมคายว่า คน(ทำ)ดีผีคุ้ม (ผีมองไม่เห็น แต่คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าผีมีจริง) ผี นั้นมีทั้ง ผีที่ดี และผีที่ชั่ว เช่นเดียวกับกรรม ที่มีทั้งกรรมดี กรรมชั่ว พุทธพจน์ตรัสถึงเรื่องกรรมไว้ใน อภิณหปัจจเวกขณ์ (ข้อที่พึงพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการ) ไว้ความว่า

กัททัสสะโกมหิ  กัมมะทายาโท  เรามีกรรมเป็นของๆตน  เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ เรามีกรรมเป็นแดนเกิด  เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์
กัมมะปะฏิสะระโน ยัง กัมมัง กะริสสามิ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย  เราทำกรรมอันใดไว้
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา  เป็นกรรมดีก็ตาม  เป็นกรรมชั่วก็ตาม
ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสามิ เราจักต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น

วันนี้เข้ามาอ่านบล็อกพี่อีกที รู้สึกว่าภาพ+สำนวน คนดีผีคุ้ม นี้ เป็นปริศนาธรรม จึงได้เขียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้นะครับ

เขียน 30 Jun 2008 @ 09:33 () แก้ไข 30 Jun 2008 @ 09:39, ()


ความเห็น (0)