อนุทิน 136891 - ดารนี ชัยอิทธิพร

8 ส.ค.57 ใกล้เปิดเทอมแล้ว ต้องรีบใช้แรงงาน ชดเชยค่าข้าว-ค่าน้ำ เอ๊ย! ค่านิคุยะ-ชาเขียวมัทชะ โดยเร็ว ..ฮ่าๆๆ

เขียน 08 Aug 2014 @ 23:19 ()


ความเห็น (0)