อนุทิน 136851 - prayat duangmala

เช้าวันพุธที่โรงเรียนก่อนไปทำกิจกรรมให้อาหารปลาประจำวัน..

มีปลานิลและปลาไน..เป็นกรณีศึกษาไม่ได้เป็นอาหารกลางวัน..

เขียน 06 Aug 2014 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)