อนุทิน 136823 - บุษยมาศ

๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เช้านี้ พี่ภัครมารายงานตัวเพื่อเข้าทำงานกับแม่ ถึงแม้ ม.จะยังไม่เปิดเรียนก็ตาม แต่เพื่อเตรียมการสอน จึงต้องมาเพื่อดูตารางสอน ปรับสภาพ เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตในการทำงาน แม่ซึ่งทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ได้แนะนำสิ่งต่าง ๆ ที่พี่ภัครและเอ้ (เพื่อนทำงานใหม่) ด้วยกัน ให้รู้เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ กฎต่าง ๆ การเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต การอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ที่จะได้พบเจอในสังคมของการทำงาน ฯลฯ

         - ช่วงเช้า ฉันได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อนำผลงานที่สายวิชาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งเป็น ผศ. ฉันได้ข้อสังเกตว่า...เด็กใหม่ ๆ เก่งมากในการที่มีการ Plan ตัวเอง เพราะสิ่งหนึ่งที่ทำงานใน ม. จะต้องมีตำแหน่งวิชาการติดตัว นั่นคือ การทำงานใน ม. เพื่อตนเองและมหาวิทยาลัย กว่าจะเสร็จ ๕ ราย ก็ปาเข้าไปเกือบ ๑๒.๐๐ น.

(บ่าย) - ปฐมนิเทศให้กับสายวิชาการ เช่นเดียวกับพี่ภัครและเอ้ ที่เข้ามารายงานตัวใหม่ ว่าควรทำสิ่งใดบ้าง และให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

          - พิมพ์คู่มือสมรรถนะเพิ่มเติมตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแนะนำ

เขียน 05 Aug 2014 @ 12:37 ()


ความเห็น (0)