อนุทิน 136604 - prayat duangmala

วันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองที่ต้องทำหน้าที่เป็นวิทยากรกับน้องๆและลูกศิษย์ที่มาร่วมกันจัดตามโครงการ English camp ได้แต่คิดว่าจะทำอย่างไรเด็กจะได้บ้าง ชั้นป.๖ รวมก็เกือบสองร้อย ๑๒ โรงเรียน

วิทยากรก็ตั้งใจมอบให้แต่..เด็กก็คือเด็ก.

.

เขียน 25 Jul 2014 @ 23:06 ()


ความเห็น (0)