อนุทิน 136502 - prayat duangmala

  ติดต่อ

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ก.ค. ทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษตามนโยบาย สพฐ. ตามคำสั่ง ของ สพป. มค.๓ เหนื่อยกับเด็กๆเหมือนจับปู..๑๒ โรงเรียนมารวมกัน แยกเป็น ๒ กลุ่ม ป.๕ - ๖ 101_5950.MOV  101_5949.MOV

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)