อนุทิน 136502 - prayat duangmala

วันเสาร์ ที่ ๑๙ ก.ค. ทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษตามนโยบาย สพฐ. ตามคำสั่ง ของ สพป. มค.๓ เหนื่อยกับเด็กๆเหมือนจับปู..๑๒ โรงเรียนมารวมกัน แยกเป็น ๒ กลุ่ม ป.๕ - ๖ 101_5950.MOV  101_5949.MOV

เขียน 19 Jul 2014 @ 11:37 () แก้ไข 19 Jul 2014 @ 14:07, ()


ความเห็น (0)