อนุทิน 136424 - บุษยมาศ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุม กบม. ครึ่งวัน

(บ่าย) - ประชุม ก.บ. ครึ่งวัน

            ฉันเริ่มสังเกตตนเองว่า วันหนึ่ง ๆ ในขณะที่เป็น ผอ.กอง มีแต่เรื่องประชุม ๆ เรียกว่า งานที่ต้องการทำ คือ งานประจำ ไม่ค่อยเกิดเลย...เพราะเวลาในการทำแทบไม่มี...

เขียน 15 Jul 2014 @ 21:20 ()


ความเห็น (0)