อนุทิน 136315 - บุษยมาศ

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมสรุปเรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อยาวถึงอายุ ๖๐ ปี

(บ่าย) - ประชุมเรื่องกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง เพื่อสรุปนำเข้าที่ประชุม กบม.ในวันที่ ๑๕ กค.๒๕๕๗

            (อาชีพหลัก คือ ประชุม การประชุมแต่ละครั้งยาวเกือบ ๓ ชั่วโมง...เรียกว่า...อะไรจะปานนั้น

ยิ่งช่วงบ่ายกว่าจะเลิกประชุมได้ปาเข้าไปเกือบ ๖ โมงเย็น...อุแม่เจ้า!!! กว่าจะเรียบร้อย...มาราธอนเสียจริง ๆ) :)

๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

- เตรียมเดินทางไปประชุมที่ สกอ. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ณ ห้องประชุมของ สกอ.

เขียน 08 Jul 2014 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)