อนุทิน 136128 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • สอนนักเรียนอย่างมีความสุขสอดแทรกคุณธรรมและประสบการณ์จากโลกกว้าง
    ที่ตนเองได้พบเห็น เด็ก ๆ เพลิดเพลิน ผ่อนคลายทั้งครูทั้งเด็ก
  • ในชีวิตการเป็นนักเรียนฉันพบครูที่สอดแทรกคุณธรรมในเวลาสอนน้อยมาก
  • ฉันเพียงสร้างความแตกต่างของคนเป็นครู...ให้ลูกศิษย์เห็น
เขียน 26 Jun 2014 @ 22:43 () แก้ไข 27 Jun 2014 @ 18:18, ()


ความเห็น (0)