อนุทิน #136128

  • สอนนักเรียนอย่างมีความสุขสอดแทรกคุณธรรมและประสบการณ์จากโลกกว้าง
    ที่ตนเองได้พบเห็น เด็ก ๆ เพลิดเพลิน ผ่อนคลายทั้งครูทั้งเด็ก
  • ในชีวิตการเป็นนักเรียนฉันพบครูที่สอดแทรกคุณธรรมในเวลาสอนน้อยมาก
  • ฉันเพียงสร้างความแตกต่างของคนเป็นครู...ให้ลูกศิษย์เห็น
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)