อนุทิน 136128 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • สอนนักเรียนอย่างมีความสุขสอดแทรกคุณธรรมและประสบการณ์จากโลกกว้าง
    ที่ตนเองได้พบเห็น เด็ก ๆ เพลิดเพลิน ผ่อนคลายทั้งครูทั้งเด็ก
  • ในชีวิตการเป็นนักเรียนฉันพบครูที่สอดแทรกคุณธรรมในเวลาสอนน้อยมาก
  • ฉันเพียงสร้างความแตกต่างของคนเป็นครู...ให้ลูกศิษย์เห็น
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)