อนุทิน 136029 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ตอนเช้าก่อนไปทำงานวันนี้ฟังธรรมจากท่าน ป.อ.ปยุตโต
  • ท่านพูดเรื่องวัฒนธรรมของต่างชาติคือวัฒนธรรมแห่งปัญญาแต่ขาดวัฒนธรรมแห่งความเมตตา ต่างคนต่างอยู่    ส่วนคนไทยมีวัฒนธรรมแห่งความเมตตา แต่ขาดวัฒนธรรมแห่งปัญญา
    น่าแปลกที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่คนไทยส่วนใหญ่กลับไม่แสวงหาความรู้ทางปัญญา
  • สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในขณะนี้วัฒนธรรมแห่งความเมตตาเราเริ่มลดน้อยลง...สุดท่ายเราจะไม่เหลืออะไร
  • ทำอย่างไรให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมแห่งปัญญาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมแห่งเมตตา
    น่าคิดนะ....
เขียน 25 Jun 2014 @ 22:36 ()


ความเห็น (0)