อนุทิน 13599 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย. = ไม่ควรคบกับคนสิ้นคิด.

สิ้นคิด กับ คิดสั้น เหมือนกันมั้ยนะ?

คิดและตระหนักถึงการกระทำ ผิดชอบชั่วดี ในปัจจุบันว่า ย่อมส่งผลต่ออนาคต เมื่อไตร่ตรองจนถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าการกระทำ ในปัจจุบันขณะ นี้ย่อมจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในอนาคต คิดได้ดังนี้แล้วจึงทำ  นี้จึงเรียกว่า คิดยาว 

ส่วนคิดสั้น คือการคิดแต่ไม่ตระหนักถึงการกระทำ ผิดชอบชั่วดี ในปัจจุบันขณะ ว่าจะส่งผลต่ออนาคต ถือเอาความสุข ความสบาย ในปัจจุบันเป็นที่ตั้ง อนาคตเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึง คิดได้ดังนี้แล้วจึงทำ  นี้จึงเรียกว่า คิดสั้น

ส่วน สิ้นคิด  คือการกระทำตามสัญชาติญาณ (ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล) ไม่คิดถึงผลในปัจจุบัน ไม่คิดถึงผลในอนาคต (วุฒิภาวะต่ำเหมือนดังสัตว์เดรัจฉาน) (หมด)สิ้น(ความ)คิด ถึงเรื่อง ผิดชอบชั่วดี  ดังนี้ จึงเรียกว่า สิ้นคิด 

เขียน 29 Jun 2008 @ 13:49 () แก้ไข 29 Jun 2008 @ 13:54, ()


ความเห็น (0)