อนุทิน 135901 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ค้นหาประวัิติเจงกิสช่านเพิ่มเติม  นักรบผู้ยิงใหญ่ย่ำไปที่ไหน "ราบเป็นหน้ากลองที่นั่น"  มีกลยุทธ์ในการศึกที่ไม่ธรรมดา
    ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลแห่่งสหัสวรรษ (พันปี)
  • อำนาจและความสามารถที่ปราศจากเมตตาจะเกิดประโยชน์อันใดหนอ...
  • http://www.chongter.com/Articles/general/jengiskha...
เขียน 15 Jun 2014 @ 22:37 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างของกลยุทธ์แบบ Red ocean อาศัยการรบ รุก กระหน่ำ ซ้ำเติม ตัดกำลัง