อนุทิน 135873 - พ.แจ่มจำรัส

ช่วงนี้ผู้เขียนเข้ามาบันทึกน้อยลง ด้วยเหตุแห่งงานที่ปรับเปลี่ยนผังบริหารใหม่ ผู้จัดการคนใหม่ ให้การบ้านทำรายงานเชิงสถิติมากมาย 

แต่ก็พยายามเข้ามาเขียนก่อนะกลายเป็นดินสอทื่อเสียก่อน

เริ่มด้วยการตรวจบันทึกตัวเองที่เขียนเป็นตอนๆ ว่า บันทึกไหนที่ไม่สานต่อ

พบแล้ว หลายบันทึก

มีบันทึกประวัติหลวงพ่อชา หลวงปู่มั่นเป็นต้น

แล้วเริ่ม สาน ต่อ ณ บัดนี้

เขียน 13 Jun 2014 @ 22:06 ()


ความเห็น (0)