อนุทิน 135774 - บุษยมาศ

๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงานให้เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ แฟ้ม

         - ตรวจงานการวิเคราะห์งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

(บ่าย) - เคลียร์ Power Point เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและ

            พนักงานมหาวิทยาลัย...มรภ.รำไพพรรณีมาดูงาน... เหลืออีกนิดหนึ่งก็จะเรียบร้อย

เขียน 06 Jun 2014 @ 16:16 ()


ความเห็น (0)