อนุทิน #135713

หนทางสู่นิพพานง่าย ๆ ของญาปู่ไทเซน

สำนักพรตภูผาริมโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

"ไม่มีงานให้กังวล
ไม่มีคนให้อาลัย
ไม่มีทรัพย์ใด ๆ ให้หวงแหน"

ที่มา จากหนังสือรักและคิดถึงจากสวนป่าภูวีร์
ของจ่าจินต์ - จินตวีร์ เทียงมี


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)