อนุทิน 135467 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
 • สิ่งหนึ่งที่ได้มามักควบคู่กับการสูญเสียเสมอ
  นี่กระมังสัจธรรมของชีวิต

                                                                                  ธรรมทิพย์
                                                                            ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  (ประกายความคิดขณะติดไฟแดงเห็นผู้คนทุกข์ยากกับการจราจรที่ลำบากเพราะการก่อสร้างทางด่วน  
  อีกนานแคไหนจึงจะแล้วเสร็จ)

เขียน 20 May 2014 @ 22:00 () แก้ไข 20 May 2014 @ 22:01, ()


ความเห็น (2)

อีกประเด็นคือ จะเลือกทางเลือกไหนดีนะ

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเสมอ ขอบพระคุณค่ะคุณหมอสุข