อนุทิน 135467 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • สิ่งหนึ่งที่ได้มามักควบคู่กับการสูญเสียเสมอ
  นี่กระมังสัจธรรมของชีวิต

                                                                                  ธรรมทิพย์
                                                                            ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  (ประกายความคิดขณะติดไฟแดงเห็นผู้คนทุกข์ยากกับการจราจรที่ลำบากเพราะการก่อสร้างทางด่วน  
  อีกนานแคไหนจึงจะแล้วเสร็จ)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

อีกประเด็นคือ จะเลือกทางเลือกไหนดีนะ

เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเสมอ ขอบพระคุณค่ะคุณหมอสุข