อนุทิน 135310 - อ.นุ

  ติดต่อ

๑๑ พฤษภา อาจาริยบูชา..พระผู้กล้าหาญทางจริยธรรม...
แม่ทัพธรรม..ปัญญานันทภิกขุ

https://www.youtube.com/watch?v=KXW6xSJoHc0

  เขียน:  

ความเห็น (0)