อนุทิน #135310

๑๑ พฤษภา อาจาริยบูชา..พระผู้กล้าหาญทางจริยธรรม...
แม่ทัพธรรม..ปัญญานันทภิกขุ

https://www.youtube.com/watch?v=KXW6xSJoHc0

เขียน:

ความเห็น (0)