อนุทิน 135310 - อ.นุ

อ.นุ

๑๑ พฤษภา อาจาริยบูชา..พระผู้กล้าหาญทางจริยธรรม...
แม่ทัพธรรม..ปัญญานันทภิกขุ

https://www.youtube.com/watch?v=KXW6xSJoHc0

เขียน 11 May 2014 @ 22:34 ()


ความเห็น (0)