อนุทิน 134720 - prayat duangmala

  ติดต่อ

วันนี้ เที่ยงก็เตรียมไปจัดกิจกรรมต้อนรับผ้าป่าต้นเงินที่จะจัดทำที่พักและห้องน้ำให้ญาติธรรมที่เข้าประชุมอบรมปฏิบัติธรรม เพราะขาดที่พักและห้อง จึงได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าขึ้นในวันที่ ๑๐ เมษายน ๕๗ และถวายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๕๗ 

 ทำหน้าที่พิธีกรในการถวายต้นผ้าป่าและจัดเตรียมอาหารร่วมกับแม่บ้านและญาติๆทุกคน 

ผ้าป่ามาจาก กทม. ส่งซองมาแล้ว แต่ไม่ได้เปิดรอวันพรุ่งนี้และอีก จากอุตสาหกรรมป่าไม้ มัญจาคีรี ขก. เดินทางพรุ่งนี้เช้า

บ้านไผ่ น้ำพอง  อุดร สกลฯ และในเมือง ขก.

  เขียน:  

ความเห็น (0)